Home Shkarko Broshurën
English Italiano
 
PROFILI FUSHAT E PRAKTIKES SEKTORET PUBLIKIME KONTAKT
 
 
 
 
Fushat e Praktikes
Kontratat Tregtare & Tregtia
Shoqëri Tregtare, Bashkim & Përthithje
Ndërtimi
Mbrojtja e Konsumatorëve
Konkurrenca
Marrëdheniet e Punës
Mjedisi
Pronësia Industriale & Intelektuale
Prokurimet Publike & PPP-të
Pasuaria e Paluajtshme
Çështje Gjyqësore
Taksat dhe Tatimet
 
Pasuaria e Paluajtshme

Zyra ofron këshillime dhe mbështetje me specialistë në një gamë të gjerë çështjesh duke nisur nga transaksionet për pasuritë e paluajtshme tek investitorët dhe shoqëritë më të rëndësishme vendase dhe të huaja.

Shërbimet tona përfshijnë këshillime në të gjitha aspektet e investimit në pasuri të paluajtshme, përfshirë këtu strukturimin, financimin, blerjet, negocimet për kontratat e qirave dhe çështje të tjera në marrëdhënien qiradhënës - qiramarrës, këshillim për strukturimin e taksave, këshillim gjithëpërfshirës për shmangien dhe zgjidhjen e konflikteve, çështje të përgjegjësisë ndaj mjedisit, në lidhje me blerjen dhe zhvillimin e pasurive të paluajtshme, si dhe transaksionet e shoqërive tregtare.

 
IFLR1000
IFLR1000
IFLR1000
 
   
Ambassador 3 Building, Dervish Hima Street, 20-th floor, Office No. 159, Tirana, Albania / T +355 4 2400900
Konfidencialiteti    Kushtet e Përdorimit      Copyright © 2013 by Gjika & Associates. All Rights Reserved.  
FOLLOW US ON  
 
Created by IMPULS