Home Shkarko Broshurën
English Italiano
 
PROFILI FUSHAT E PRAKTIKES SEKTORET PUBLIKIME KONTAKT
 
 
 
 
Fushat e Praktikes
Kontratat Tregtare & Tregtia
Shoqëri Tregtare, Bashkim & Përthithje
Ndërtimi
Mbrojtja e Konsumatorëve
Konkurrenca
Marrëdheniet e Punës
Mjedisi
Pronësia Industriale & Intelektuale
Prokurimet Publike & PPP-të
Pasuaria e Paluajtshme
Çështje Gjyqësore
Taksat dhe Tatimet
 
Mbrojtja e Konsumatorëve

Konsumatorët kanë të drejta të rëndësishme përballë shoqërive tregtare dhe ne kemi eksperiencë në këshillimin e klientëve tanë në të gjitha aspektet e së drejtës për mbrojtjen e konsumatorëve që mund të cënojnë aktivitetin e tyre. Ne u ofrojmë klientëve një gamë të plotë të shërbimeve duke përfshire: rishikimin e kontratave paraprake (duke përfshire informacionin që shfaqet në faqet në internet) për të garantuar që përmbajtja është në përputhje me legjislacionin për mbrojtjen e konsumatorit, duke këshilluar për përgjegjësitë e mundshme ndaj konsumatorit dhe të drejtat e tjera që parashikon ligji, mbi politikat e kthimit të mallrave që u mundësohen konsumatorëve, duke këshilluar në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale dhe privatësisë së konsumatorëve, duke kryer raporte kontrolli gjatë përthithjes së shoqërive në lidhje me përputhshmërinë me legjislacionin për mbrojtjen e konsumatorit.

 
IFLR1000
IFLR1000
IFLR1000
 
   
Ambassador 3 Building, Dervish Hima Street, 20-th floor, Office No. 159, Tirana, Albania / T +355 4 2400900
Konfidencialiteti    Kushtet e Përdorimit      Copyright © 2013 by Gjika & Associates. All Rights Reserved.  
FOLLOW US ON  
 
Created by IMPULS