Home Shkarko Broshurën
English Italiano
 
PROFILI FUSHAT E PRAKTIKES SEKTORET PUBLIKIME KONTAKT
 
 
 
 
Fushat e Praktikes
Kontratat Tregtare & Tregtia
Shoqëri Tregtare, Bashkim & Përthithje
Ndërtimi
Mbrojtja e Konsumatorëve
Konkurrenca
Marrëdheniet e Punës
Mjedisi
Pronësia Industriale & Intelektuale
Prokurimet Publike & PPP-të
Pasuaria e Paluajtshme
Çështje Gjyqësore
Taksat dhe Tatimet
 
Marrëdheniet e Punës

Shoqëritë duhet të përballen vazhdimisht me rregullat shoqërore të ndërlikuara e në disa raste edhe të pakuptueshme. Gjithësesi, çështjet e punësimit dhe kontributeve shoqërore janë të pranishme përgjatë çdo faze të ekzistencës së tyre si edhe gjatë çdo hapi që ato hedhin. Impakti dhe rëndësia e marrëdhënieve të punës nuk mund të anashkalohet.

Ekipi ynë ofron këshillim për çdo problem në lidhje me punësimin dhe kontributet shoqërore përfshirë këtu: punësimin, përzgjedhjen, promovimin, përcaktimin dhe negocimin e pagës, përpunimin e të dhënave përsonale të çdo punëmarrësi, politikën e pagesave, kohën e punës, sigurinë në punë dhe shëndetin e punëmarrësve, kontrollin dhe mbikqyrjen e punëmarrësve dhe zhvillimin e teknologjive të reja, mbrojtjen e jetës private, mbrojtjen e interesave të shoqërive nga konkurenca e pandershme apo shkelja e markave tregtare dhe sekretet profesionale, dorëheqjen, apo zgjidhjen e kontratës së punës.

 
IFLR1000
IFLR1000
IFLR1000
 
   
Ambassador 3 Building, Dervish Hima Street, 20-th floor, Office No. 159, Tirana, Albania / T +355 4 2400900
Konfidencialiteti    Kushtet e Përdorimit      Copyright © 2013 by Gjika & Associates. All Rights Reserved.  
FOLLOW US ON  
 
Created by IMPULS