Home Shkarko Broshurën
English Italiano
 
PROFILI FUSHAT E PRAKTIKES SEKTORET PUBLIKIME KONTAKT
 
 
 
 
Fushat e Praktikes
Kontratat Tregtare & Tregtia
Shoqëri Tregtare, Bashkim & Përthithje
Ndërtimi
Mbrojtja e Konsumatorëve
Konkurrenca
Marrëdheniet e Punës
Mjedisi
Pronësia Industriale & Intelektuale
Prokurimet Publike & PPP-të
Pasuaria e Paluajtshme
Çështje Gjyqësore
Taksat dhe Tatimet
 
Mjedisi

Përmbushja e detyrimeve që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit si dhe çeshtjet lidhur me përgjegjësinë në këtë fushë, janë sot çështje që shumë shoqëri i hasin gjatë veprimtarisë së tyre të përditshme; qoftë kjo në rastin kur angazhohen në aktivitete të rrezikshme apo jo. Ne trajtojmë një gamë të gjerë çështjes në fushën e mbrojtjes së mjedisit, duke përfshirë përmbushjen e detyrimeve ligjore, administrimin dhe përgjegjësitë e shoqërive në këtë fushë, si dhe transaksione financiare.

 
IFLR1000
IFLR1000
IFLR1000
 
   
Ambassador 3 Building, Dervish Hima Street, 20-th floor, Office No. 159, Tirana, Albania / T +355 4 2400900
Konfidencialiteti    Kushtet e Përdorimit      Copyright © 2013 by Gjika & Associates. All Rights Reserved.  
FOLLOW US ON  
 
Created by IMPULS