Home Shkarko Broshurën
English Italiano
 
PROFILI FUSHAT E PRAKTIKES SEKTORET PUBLIKIME KONTAKT
 
 
 
 
Fushat e Praktikes
Kontratat Tregtare & Tregtia
Shoqëri Tregtare, Bashkim & Përthithje
Ndërtimi
Mbrojtja e Konsumatorëve
Konkurrenca
Marrëdheniet e Punës
Mjedisi
Pronësia Industriale & Intelektuale
Prokurimet Publike & PPP-të
Pasuaria e Paluajtshme
Çështje Gjyqësore
Taksat dhe Tatimet
 
Çështje Gjyqësore

Qëllimi parësor i Zyrës është të ndihmojë klientët, qofshin vendas apo të huaj, që të shmanget çdo konflikt i mundshëm. Megjithatë, në rastet kur konflikti është i pashmangshëm, Zyra jonë fokusohet në objektivat tregtare të klientit, duke vlerësuar njëkohësisht rrezikun në aspektin ligjor, tregtar dhe emrit të mirë të shoqërisë. Ekipi ynë analizon dobësitë negociuese të palës kundërshtare dhe në bazë të tyre harton plane dhe taktika proceduriale ose qasje të kujdesshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

Zyra kryen përfaqësime në të gjitha shkallët e shqyrtimit gjyqësor civil dhe administrativ, si edhe përfaqësim përpara gjykatave të arbitrazhit, vendas ose ndërkombëtar.

 
IFLR1000
IFLR1000
IFLR1000
 
   
Ambassador 3 Building, Dervish Hima Street, 20-th floor, Office No. 159, Tirana, Albania / T +355 4 2400900
Konfidencialiteti    Kushtet e Përdorimit      Copyright © 2013 by Gjika & Associates. All Rights Reserved.  
FOLLOW US ON  
 
Created by IMPULS