Home Shkarko Broshurën
English Italiano
 
PROFILI FUSHAT E PRAKTIKES SEKTORET PUBLIKIME KONTAKT
 
 
 
 
Fushat e Praktikes
Kontratat Tregtare & Tregtia
Shoqëri Tregtare, Bashkim & Përthithje
Ndërtimi
Mbrojtja e Konsumatorëve
Konkurrenca
Marrëdheniet e Punës
Mjedisi
Pronësia Industriale & Intelektuale
Prokurimet Publike & PPP-të
Pasuaria e Paluajtshme
Çështje Gjyqësore
Taksat dhe Tatimet
 
Pronësia Industriale & Intelektuale

Ne këshillojmë klientët tanë në lidhje me të gjitha fushat apo aspektet e pronësisë industriale dhe intelektuale si: patentat, markat tegtare dhe të shërbimit, dizenjot industriale, emrat e domaineve, të drejtën e autorit, mbrojtjen e të dhënave personale dhe informacionin konfidencial. Ne këshillojmë klientët për të identifikuar pronësinë industriale dhe intelektuale, si dhe për regjistrimin dhe mbrojtjen e tyre, në veçanti për liçensimin e këtyre të drejtave në rang kombëtar apo më gjerë.

Ndër shërbimet tona në këtë fushë përfshihen: përfaqësimi para autoriteteve administrative dhe gjyqësore, si dhe gjatë procedurave për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve në rrugë jashtë gjyqësore (negocim, ndërmjetësim, arbitrazh), ofrimi i shërbimeve ligjore në lidhje me pronësinë idustriale dhe praktikat tregtare, mbrojtja e të drejtave që burojnë nga pronësia indsutriale, hartimi i kontratave, kontrolle ligjore, hetime në lidhje me falsifikimet dhe ndejkja e tyre në rrugë ligjore.

Avokatët tanë të profilizuar në fushën e pronësisë intelektuale janë përfaqësues të autorizuar për patentat, markat tregtare, dizenjot industriale dhe treguesit gjeografikë të regjistruar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Patentave dhe Markave në Shqipëri, si dhe përfaqësues për patentat të regjistruar pranë Zyrës Europiane të Patentave.

 
IFLR1000
IFLR1000
IFLR1000
 
   
Ambassador 3 Building, Dervish Hima Street, 20-th floor, Office No. 159, Tirana, Albania / T +355 4 2400900
Konfidencialiteti    Kushtet e Përdorimit      Copyright © 2013 by Gjika & Associates. All Rights Reserved.  
FOLLOW US ON  
 
Created by IMPULS