Home Shkarko Broshurën
English Italiano
 
PROFILI FUSHAT E PRAKTIKES SEKTORET PUBLIKIME KONTAKT
 
 
 
 
Fushat e Praktikes
Kontratat Tregtare & Tregtia
Shoqëri Tregtare, Bashkim & Përthithje
Ndërtimi
Mbrojtja e Konsumatorëve
Konkurrenca
Marrëdheniet e Punës
Mjedisi
Pronësia Industriale & Intelektuale
Prokurimet Publike & PPP-të
Pasuaria e Paluajtshme
Çështje Gjyqësore
Taksat dhe Tatimet
 
Shoqëri Tregtare, Bashkim & Përthithje

Zyra ofron një gamë të gjerë të shërbimeve ligjore në lidhje me të gjitha llojet e shoqërive tregtare: shoqëritë publike, shumë-kombëshe, ndërmarrje të vogla dhe të mesme. Ne veprojmë si avokatë të përgjithshëm për bizneset, duke i përfaqësuar ato në të gjitha aspektet e jetës së shoqërisë, duke filluar nga themelimi e më tej në veprimtarinë e përditshme gjatë gjithë kohëzgjatjes së saj. Ne jemi aktiv në fushën e këshillimit, në lidhje me transaksionet dhe ndërmarrjet e përbashkëta (joint ventures) vendase dhe të huaja, dhe me dinamizëm këshillojmë klientët tanë për marrdhëniet me klientët, furnitorët, agjentët dhe shpërndarësit vendas apo të huaj.

Përveç këshillimit në lidhje me ligjin tregtar në përgjithësi, ne ofrojmë konsulencë në lidhje me strukturimin dhe përfundimin e bashkimeve dhe përthithjeve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, ndërmarrjeve të përbashkëta (joint ventures), si dhe njoftimin e tyre, nëse është rasti, për miratim pranë autoriteteve rregullatore përkatëse.

 
IFLR1000
IFLR1000
IFLR1000
 
   
Ambassador 3 Building, Dervish Hima Street, 20-th floor, Office No. 159, Tirana, Albania / T +355 4 2400900
Konfidencialiteti    Kushtet e Përdorimit      Copyright © 2013 by Gjika & Associates. All Rights Reserved.  
FOLLOW US ON  
 
Created by IMPULS