Home Shkarko Broshurën
English Italiano
 
PROFILI FUSHAT E PRAKTIKES SEKTORET PUBLIKIME KONTAKT
 
 
 
 
Fushat e Praktikes
Kontratat Tregtare & Tregtia
Shoqëri Tregtare, Bashkim & Përthithje
Ndërtimi
Mbrojtja e Konsumatorëve
Konkurrenca
Marrëdheniet e Punës
Mjedisi
Pronësia Industriale & Intelektuale
Prokurimet Publike & PPP-të
Pasuaria e Paluajtshme
Çështje Gjyqësore
Taksat dhe Tatimet
 
Taksat dhe Tatimet

Ne ofrojme një gamë të gjerë shërbimesh këshillimi për çështje që kanë të bëjne me taksat. Gjithashtu këshillojmë në lidhje me strukturimin dhe realizimin e transaksioneve komplekse dhe planifikimin e përgjithshëm të taksave. Projektet tona përfshijnë këshillime për ndërmarrjet e përbashkëta (joint venture) kombëtare dhe ndërkombëtare, ristrukturimin e kapitalit dhe për transaksione të rëndësishme në lidhje me pasuritë e paluajtshme.

 
IFLR1000
IFLR1000
IFLR1000
 
   
Ambassador 3 Building, Dervish Hima Street, 20-th floor, Office No. 159, Tirana, Albania / T +355 4 2400900
Konfidencialiteti    Kushtet e Përdorimit      Copyright © 2013 by Gjika & Associates. All Rights Reserved.  
FOLLOW US ON  
 
Created by IMPULS