Home Shkarko Broshurën
English Italiano
 
PROFILI FUSHAT E PRAKTIKES SEKTORET PUBLIKIME KONTAKT
 
 
 
 
Fushat e Praktikes
Kontratat Tregtare & Tregtia
Shoqëri Tregtare, Bashkim & Përthithje
Ndërtimi
Mbrojtja e Konsumatorëve
Konkurrenca
Marrëdheniet e Punës
Mjedisi
Pronësia Industriale & Intelektuale
Prokurimet Publike & PPP-të
Pasuaria e Paluajtshme
Çështje Gjyqësore
Taksat dhe Tatimet
 
Prokurimet Publike & PPP-të

Zyra ofron shërbime ligjore të specializuara lidhur me çështje proceduriale dhe ligjore, në lidhje me punët publike, furnizimet dhe shërbimet, si dhe PPP-të. Zyra ka marre pjesë në shumë negocime dhe strukturime të PPP-ve, duke këshilluar klientët në lidhje me procedurat e tenderit dhe kontratat publike, si dhe duke i përfaqësuar ata para autoriteteve kontratuese dhe gjykatave, gjatë procedurave të tenderava dhe hartimit, negocimit dhe nënshkrimit të kontratave.

 
IFLR1000
IFLR1000
IFLR1000
 
   
Ambassador 3 Building, Dervish Hima Street, 20-th floor, Office No. 159, Tirana, Albania / T +355 4 2400900
Konfidencialiteti    Kushtet e Përdorimit      Copyright © 2013 by Gjika & Associates. All Rights Reserved.  
FOLLOW US ON  
 
Created by IMPULS